Openbaar Onderwijs

Wervingsreserve : directeur basisonderwijs

Wervingsreserve : directeur basisonderwijs

Het departement openbaar onderwijs van de Stad Brussel organiseert een wervingsreserve voor de functie van directeur basisonderwijs.

De wervingsreserve wordt aangelegd met het oog op een toekomstige personeelsbehoefte in het ambt van directeur.

Vanaf het ogenblik van de goedkeuring van de wervingsreserve door de Gemeenteraad zal de wervingsreserve vier jaar geldig zijn.

Indien de kandidaat tot tweemaal toe de affectatie aan een bepaalde school weigert, verliest de kandidaat zijn of haar opname in de wervingsreserve.

FUNCTIE

Als directeur verzekert u de dagelijkse leiding en draagt u de eindverantwoordelijkheid over de totale schoolorganisatie, het pedagogisch, financieel en materieel beleid van een van de kleuter-, lagere of basisscholen van de Stad Brussel:

 • Basisschool Klavertje Vier in Brussel
 • Basisschool Leidstar in Laken
 • Basisschool de Droomboom in Laken
 • Basisschool Kakelbont in Laken
 • Lagere school Koningin Astrid in Laken
 • Kleuterschool Koningin Astrid in Neder-over-Heembeek
 • Basisschool Peter Benoit in Neder-over-Heembeek
 • Basisschool Harenheide in Haren

KERNTAKEN

 • U bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school, met respect voor de reglementering en het pedagogisch project van de Stad;
 • U zorgt voor een efficiënte schoolorganisatie en een vlotte werking van de school;
 • U staat in voor en ziet toe op een correcte verwerking van de documentenstroom, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie;
 • U begeleidt het personeel bij het behalen van de eindtermen en schoolspecifieke doelstellingen, stuurt bij waar nodig en zorgt voor een goed en motiverend werkklimaat;
 • U bent coach en bent eerste evaluator van het personeel;
 • U volgt de leerlingenbegeleiding, interne werkgroepen en dergelijke meer op en onderneemt acties;
 • U verzekert een goede communicatie en samenwerking met de ouders;
 • U definieert op basis van het pedagogisch project een aanpak tot algemene kwaliteitszorg;
 • U rapporteert aan de pedagogisch inspecteur-generaal.

PROFIEL

 • U bent op de vooravond van de aanstelling in het bezit van een bachelordiploma + een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;
 • U bezit leidinggevende kwaliteiten en kan een team stimuleren en motiveren;
 • U bent dynamisch, hands-on en organisatorisch zeer sterk;
 • U bezit kennis over de onderwijsregelgeving;
 • U heeft inzicht in de leerplannen van OVSG en de eindtermen van het basisonderwijs;
 • U weet wat kwaliteitszorg inhoudt en hecht hier belang aan;
 • U kunt prioriteiten stellen en kan hieraan geschikte doelen en acties koppelen;
 • U heeft een hart voor Brussel en haar onderwijs;
 • U werkt graag in een multiculturele omgeving.

AANBOD

Indien u de selectieprocedure succesvol afrondt, wordt u opgenomen in de wervingsreserve gedurende vier jaar.

Wanneer u aangesteld zou worden als directeur:

 • Barema 828 (meer info via: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=828);
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • Fietsvergoeding;
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor u en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola);
 • Regelmatige bijscholing

GEÏNTERESSEERD?

Stuur uw kandidatuur (bestaande uit een gedetailleerde cv en motivatiebrief) aangetekend uiterlijk zaterdag 26 mei 2018 samen met een kopie van het vereiste diploma naar:

College van Burgemeester en Schepenen

Departement Openbaar Onderwijs

sectie Human Ressources

Anspachlaan 6

1000 Brussel

SELECTIEPROCEDURE

Een eerste selectie gebeurt op basis van:

 • het voldoen aan de minimale voorwaarden (zoals hierboven besproken);
 • een gedetailleerde curriculum vitae;
 • een uitgebreide motivatiebrief waarom u aan de selectieproef wenst deel te nemen.

Indien u na deze eerste selectie weerhouden wordt, mag u deelnemen aan de proef. Deze bestaat uit drie onderdelen: een schriftelijke proef, een mondelinge proef en een psychosociaal-technisch onderdeel.

MEER INFO?

Voor meer informatie betreffende de selectieprocedure en om een uitgebreid functieprofiel te ontvangen, kunt u contact opnemen met Mevr. Pieteraerens via 02/279.38.36. en via amaryllis.pieteraerens@brunette.brucity.be

Startdatum: 
25/04/18
iCal: 
Toevoegen aan mijn kalender