Openbaar Onderwijs

Wervingsreserve : directeur secundair onderwijs

Wervingsreserve : directeur secundair onderwijs

Het departement openbaar onderwijs van de Stad Brussel organiseert een wervingsreserve voor de functie van directeur secundair onderwijs.

Deze vacature werd reeds ingevuld, maar blijf zeker onze website raadplegen voor toekomstige vacatures.

De wervingsreserve wordt aangelegd met het oog op een toekomstige personeelsbehoefte in het ambt van directeur.

Vanaf het ogenblik van de goedkeuring van de wervingsreserve door de Gemeenteraad zal de wervingsreserve vier jaar geldig zijn.

Indien de kandidaat tot tweemaal toe de affectatie aan een bepaalde school weigert, verliest de kandidaat zijn of haar opname in de wervingsreserve.

FUNCTIE

Als directeur verzekert u de dagelijkse leiding en draagt u de eindverantwoordelijkheid over de totale schoolorganisatie, het pedagogisch, financieel en materieel beleid van een van de twee secundaire scholen van de Stad Brussel.

 • Het Instituut Anneessens-Funck is een middelbare technische en beroepsschool in hartje Brussel met circa 570 leerlingen, bestaande uit een hoofdafdeling en twee vestigingen met name de OKAN-afdeling en het Centrum Leren en Werken;
 • Het Hoofdstedelijk Atheneum Karel Buls is een kleine ASO- & TSO-school in Laken met circa 200 leerlingen die leerlingen voorbereid op hogere studies.

KERNTAKEN

 • U bent verantwoordelijk voor het materiële, administratieve en financiële beheer van de school, met respect voor de reglementering en het pedagogisch project van de Stad;
 • U zorgt voor een efficiënte schoolorganisatie en een vlotte werking van de school;
 • U staat in voor en ziet toe op een correcte verwerking van de documentenstroom, de personeelsadministratie en de leerlingenadministratie;
 • U begeleidt het personeel bij het behalen van de eindtermen en schoolspecifieke doelstellingen, stuurt bij waar nodig en zorgt voor een goed en motiverend werkklimaat;
 • U bent coach en bent eerste evaluator van het personeel;
 • U volgt de leerlingenbegeleiding, interne werkgroepen en dergelijke meer op en onderneemt acties;
 • U definieert op basis van het pedagogisch project een aanpak tot algemene kwaliteitszorg;
 • U zorgt voor een goede communicatie en samenwerking met interne en externe partners en onderhoudt contacten op formele en informele wijze;
 • U rapporteert aan de pedagogisch inspecteur-generaal.

PROFIEL

 • U bent op de vooravond van de aanstelling in het bezit van een masterdiploma + een getuigschrift van pedagogische bekwaamheid;
 • U bezit leidinggevende kwaliteiten en kan een team stimuleren en motiveren;
 • U bent dynamisch, hands-on en organisatorisch zeer sterk;
 • U bezit kennis over de onderwijsregelgeving;
 • U heeft inzicht in de leerplannen van OVSG en de eindtermen van het secundair onderwijs;
 • U weet wat kwaliteitszorg inhoudt en hecht hier belang aan;
 • U kunt prioriteiten stellen en kan hieraan geschikte doelen en acties koppelen;
 • U heeft een hart voor Brussel en haar onderwijs;
 • U werkt graag in een multiculturele omgeving.

AANBOD

Indien u de selectieprocedure succesvol afrond, wordt u opgenomen in de wervingsreserve gedurende vier jaar.

Wanneer u aangesteld zou worden als directeur:

 • Barema 525 (meer info via: http://data-onderwijs.vlaanderen.be/salaris/schalen/barema.aspx?nr=525);
 • Terugbetaling van het openbaar vervoer;
 • Fietsvergoeding;
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor u en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola);
 • Regelmatige bijscholing

Deze vacature werd reeds ingevuld, maar blijf zeker onze website raadplegen voor toekomstige vacatures.

Startdatum: 
25/04/18
iCal: 
Toevoegen aan mijn kalender