De Stad Brussel deelt aan haar leerlingen en studenten meer dan 300 computers uit

Om ervoor te zorgen dat al onze leerlingen, evenals hun ouders, contact kunnen houden met onze scholen en leerkrachten, is speciaal aandacht besteed aan leerlingen die geen computer hebben.

Om bepaalde leerlingen niet uit te sluiten, heeft de Stad Brussel, via I-City en met de steun van vzw “Molengeek”, beslist om meer dan 300 computers onder de kinderen en studenten te verspreiden die daar thuis niet over beschikken.

Computers

Sterker nog, in de scholen van de stad Brussel onderhouden leerlingen contact met hun leerkrachten via het platform Teams waarop elke leerkracht lesmateriaal deelt.

Het is bovendien via de leerkrachten dat de leerlingen in moeilijkheden konden worden geïdentificeerd.

Deze computers zijn bedoeld voor leerlingen en studenten van zowel het Franstalig als het Nederlandstalig onderwijs, hoewel het Nederlandstalig onderwijs specifieke ondersteuning krijgt van de VGC en de Vlaamse gemeenschap.

Dankzij dit initiatief kunnen ze dus een computer komen ophalen die gratis aan hun wordt uitgeleend.

“Er is een scherm, een toetsenbord, alles is verpakt en klaar om te worden afgehaald met een USB-sleutel om verbinding met de wifi van het huis mogelijk te maken. Als de leerling niet over wifi beschikt thuis, stellen de internetproviders voor om het op dit moment gratis aan te bieden." (Laurent FRIOB, leerkracht aan de Stad Brussel en gedetacheerd bij CeMPA)

Computers

Een echte opluchting voor degenen die dergelijk materiaal niet thuis hebben, zoals een leerling getuigt:

“De leerkrachten vragen om taken te maken dat op een computer moet worden gedaan of op papier als dit niet mogelijk is. Maar ik zou graag in een echte situatie willen oefenen, omdat de examens op een computer worden afgenomen. Dus heel erg bedankt."

Een heilzame initiatief om de digitale kloof te verkleinen, zoals Faouzia Hariche, Schepen van Franstalig Openbaar Onderwijs, Jeugd en Human Resources verklaart:

"Als we dit niet doen, weten we dat de sociale ongelijkheid die onvermijdelijk onderwijsongelijkheid met zich mee brengt, verder zal toenemen en dat het daarom nodig was om het materiaal te voorzien om de lessen te kunnen voortzetten."

Om verder te gaan

Créé le 23/04/2020 (modifié le 23/04/2020)
Ordinateurs