Agenda 21

Een internationale verklaring die een geheel van acties voorstelt, gericht op een duurzame ontwikkeling voor de hele planeet. Agenda 21 stelt een wereldwijd milieuprogramma op, waaraan de Stad Brussel sinds 2008 meewerkt.

In dit opzicht, coördineert het Openbaar Onderwijs van de Stad een reeks initiatieven die beantwoorden aan de voorschriften van de Lokale Agenda 21 betreffende milieuaangelegenheden.

Deze initiatieven verenigen zich rond zes acties voor duurzame ontwikkeling:

  • De schoolgebruikers sensibiliseren voor energiebesparingen
  • Sensibiliseren voor afvalsortering
  • Gezondheidsopvoeding bevorderen op school
  • Sensibiliseren voor duurzame voeding
  • De leerlingen gevoelig maken voor solidariteit tussen de generaties
  • Samenwerkingsverbanden ontwikkelen tussen de scholen en de landen van het Zuiden

In een logische redenering van transversaliteit en samenwerking, worden nog drie bijkomende acties georganiseerd in samenwerking met andere Departementen van de Stad:

  • De uitwerking van plannen voor schoolverplaatsingen ondersteunen
  • Een passieve kleuterschool “Emile Bockstael” bouwen
  • De gebruikers en het personeel van de Stad en het OCMW gevoelig maken voor energiebesparingen