Tentoonstelling: "Oorlogspropaganda weerstaan! Tien elementaire principes"

Van 20 januari tot 14 februari 2020 zal de tweetalige tentoonstelling: “Oorlogspropaganda weerstaan: Tien elementaire principes” op twee plaatsen in de stad Brussel worden geprogrammeerd.

Deze tentoonstelling, gerealiseerd door het “War Heritage Institute”, in samenwerking met het “Centre d’Histoire et de Sociologie des Gauches” (ULB), onderzoekt de mechanismen van oorlogspropaganda sinds het conflict van 14-18 tot hedendaagse oorlogen. Deze tentoonstelling, gebouwd rond de tien principes beschreven in het boek van Anne Morelli, heeft met name tot doel ons te helpen kritisch te kijken naar wat we dagelijks zien en horen, ook in de media.

Voor de gelegenheid stelt de bibliotheek van Laken bruikbare boeken ter beschikking die het thema illustreren en gekoppeld zijn aan de bibliografie van de tentoonstelling. Het stadsarchief presenteert op hun beurt authentieke documenten zoals karikaturen, posters en ansichtkaarten.

Praktische details:

  • Van 20 tot 31 januari 2020 in de galerijen van de bibliotheek van Laken (Emile Bockstaellaan 246 – 1000 Brussel), elke dag van 10u00 tot 16u30
  • Van 3 tot 14 februari 2020 in het Archief van de Stad Brussel (Huidevettersstraat 65 – 1000 Brussel), elke dag van 08u30 tot 15u30
  • De tentoonstelling is voorbehouden voor de leerlingen van het tweede en derde graad van het secundair onderwijs

Banner propaganda

Gemaakt 17/01/2020 (bewerkt op 19/02/2020)