Openbaar Onderwijs

Franstalige scholen

Franstalige scholen

Gefundeerd op een neutrale, pluralistische en democratische grondslag, behoort het onderwijs van de Stad Brussel tot het officieel gesubsidieerd onderwijs en staat open voor alle leden van de samenleving zonder onderscheid van huidskleur, geslacht, politieke, filosofische of religieuze overtuiging.